Vi investerar i Afrikas utveckling

Mikrofinanshuset Invest finansierar afrikanska bolag som bidrar till ökad levnadsstandard i Afrika söder om Sahara. 

Vår kombination av sund ekonomisk avkastning och social nytta vänder sig till investerare som vill ta del av Afrikas framtidstro genom att bygga långsiktiga värden i växande företag, och samtidigt kräver en medellång placeringshorisont.

Verksamheten drivs i nära samarbete med övriga bolag som administreras av Mikrofinanshuset Progress Capital.Ta del av verksamheten
inom Mikrofinanshuset och
 våra portföljbolag genom vår Årsrapport! 


Extra bolagsstämma
13 juni 2019, kl 10.00